V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė.
Įstaigos kodas 179761936 tel. +370 446 62700
Neįgaliesiems V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė. Įstaigos kodas 179761936
Svetainė Lietuvių kalbaSvetainė Angliškai
info@tauragesligonine.lt Pranešk apie nusižengimus
Registracija: Telefonu Internetu Į slaugos skyrius

Pareigybės, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės direktoriaus

2022 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. V-133

Priedas Nr. 1

PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIIMANT SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI

TEIKIAMAS PRAŠYMAS PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE ASMENĮ, SĄRAŠAS

 

 1. Pareigybės, kurios atitinka nors vieną požymį, nurodytą Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje, ir dėl kurių privaloma pateikti rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos pateikimo:
  1. direktoriaus pavaduotojas medicinai;
  2. vyriausiasis finansininkas;
  3. vyriausiais slaugos administratorius;
  4. ūkio administratorius;
  5. Padalinio/skyriaus/ vadovas/vedėjas;
  6. asmuo laikinai skiriamas į 1–5 punktuose nurodytas pareigas, kai nėra paskirto nuolat šias pareigas einančio asmens.
 2. Kitos darbuotojų pareigybės, dėl kurių, vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio 5 dalimi, kreipiamasi rašytiniu prašymu į Specialiųjų tyrimų tarnybą pateikti informaciją:
  1. darbuotojai, atsakingi už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą;
  2. darbuotojai organizuojantys ir / ar vykdantys viešuosius pirkimus.

 

ĮSAKYMAS DĖL PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIIMANT SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI TEIKIAMAS PRAŠYMAS PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE ASMENĮ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

VšĮ Tauragės ligoninė

V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė
+370 446 62700

Konsultacijų poliklinika

Jūros g. 5, Tauragė
+370 446 62747; +370 698 57768

Psichiatrijos skyrius

Prezidento g. 7, Tauragė
+370 446 59846

Slaugos, palaikomojo gydymo ir paliatyviosios slaugos skyrius

+370 446 61401