V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė.
Įstaigos kodas 179761936 tel. +370 446 62700
Neįgaliesiems V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė. Įstaigos kodas 179761936
Svetainė Lietuvių kalbaSvetainė Angliškai
info@tauragesligonine.lt Pranešk apie nusižengimus
Registracija: Telefonu Internetu Į slaugos skyrius
Grįžti į naujienas2020-10-02

LIGONINĖS SKYRIUOSE TIRIAMŲ IR GYDOMŲ PACIENTŲ LANKYMO TVARKA

1. Rekomenduojame lankyti tik tuos pacientus, kurie yra terminalinės būklės, pacientus iki 14 metų amžiaus, pacientus, kuriems nustatytas neįgalumas.
2. Pacientą lankyti gali asmenys: neturintys ūmių kvėpavimo takų infekcinių, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamų ligų požymių (pvz.: karščiavimas 37,3 0C, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, vėmimas, viduriavimas ir pan.) ir kuriems netaikoma saviizoliacija. 
3. Prieš patekdamas į skyrių ir išeidamas iš jo lankytojas turi dezinfekuoti rankas.
4. Lankytojai ir jų lankomi pacientai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (kaukes, respiratorius). Išimtis: asmenys, kurie dėl sveikatos būklės  kaukių negali dėvėti ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. 
5. Lankytojas, išduotą vardinį leidimą, privalo atsinešti kiekvieną kartą atėjus aplankyti artimąjį. Atvykus lankyti pacientą  gali būti paprašyta parodyti dokumentą, įrodantį asmens tapatybę. Išskirtinais atvejais  neturinčiam leidimo, sprendimą dėl lankytojo įleidimo į skyrių  priima gydantis/budintis gydytojas.  
6. Ligoninėje neleidžiama vaikščioti su paltais, striukėmis, lietpalčiais ir pan. 
7. Pacientus išvesti iš palatos ir skyriaus be medicinos personalo sutikimo draudžiama.
8. Pacientai ir jų lankytojai privalo vykdyti medicinos personalo nurodymus. Pacientai, jų lankytojai, kiti piliečiai, nesilaikantys šių taisyklių, įspėjami, o nepaklusę įspėjimams paprašomi palikti Ligoninės patalpas.
9. Po suteiktų dienos chirurgijos paslaugų, teikiant stebėjimo paslaugas ir kt. atvejais, kai gydymas trunka/planuojamas iki 48 val., pacientų lankymas nerekomenduojamas.
10. Karščiuojantys pacientai  lankomi tik jaunesni nei 14 m. amžiaus arba esant itin sunkiai paciento būklei.
11. Pacientai gali būti lankomi 1-3 kartus per savaitę. Sprendimą dėl lankymo dažnumo priima skyriaus vedėjas ar gydantis/budintis gydytojas.
12. Pacientą lankyti vienu metu gali tik vienas asmuo. Išimtis: terminalinės būklės pacientai; pacientai iki 14 metų amžiaus; pacientai, kuriems nustatytas neįgalumas; kt. gydytojo nustatytais atvejais.
13. Lankymo trukmė – iki 15 min.
14. Lankymo laikas  nuo 1000 iki 1200 val. ir nuo 1600 iki 1830 val.
15. Visais atvejais paciento lankymas turi būti suderintas su skyriaus vedėju ar gydančiu/budinčiu gydytoju.
16. Tik suderinus paciento lankymą su skyriaus vedėju ar gydančiu/budinčiu gydytoju, lankytojui išduodamas vardinis leidimas.
17. Kiekvienam lankytojui Ligoninės rūbinėje matuojama kūno temperatūra. Jei ji lygi ar viršija 37,3 0C,  lankytojai neįleidžiami. 
18. Ligoninėje vykdoma lankytojų registracija. 
19. Siuntiniai pacientams priimami Ligoninės rūbinėje. Norint atnešti pacientams maisto, rekomenduojama pasitarti su gydančiu gydytoju ar slaugos personalu.
20. Stacionarizuojant pacientą į skyrių, išimtinais atvejais, kurie nurodyti 1 punkte, gali lydėti vienas asmuo.
21. Lydintis asmuo turi neturėti simptomų, nurodytų 2 punkte.
22. Gimdyme leidžiama dalyvauti tik vienam gimdyvės artimajam ir tik gimdymo natūraliais gimdymo takais metu.
23. Gimdyme dalyvavęs asmuo po gimdymo turi išvykti. Gimdyvių tolesnis lankymas draudžiamas.
24. Buvimo stacionare metu lydintis asmuo turi dėvėti vienkartinę medicininę kaukę, atlikti rankų dezinfekciją, laikytis personalo nurodymų.
25. Reikalui esant, administracija gali apriboti ar nutraukti pacientų lankymą. Apie tai pacientai ir lankytojai informuojami atitinkamais skelbimais. 

VšĮ Tauragės ligoninė

V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė
+370 446 62700

Konsultacijų poliklinika

Jūros g. 5, Tauragė
+370 446 62747; +370 698 57768

Psichiatrijos skyrius

Prezidento g. 7, Tauragė
+370 446 59846

Slaugos, palaikomojo gydymo ir paliatyviosios slaugos skyrius

+370 446 61401