V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė.
Įstaigos kodas 179761936 tel. +370 446 62700
Neįgaliesiems V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė. Įstaigos kodas 179761936
Svetainė Lietuvių kalbaSvetainė Angliškai
info@tauragesligonine.lt Pranešk apie nusižengimus
Registracija: Telefonu Internetu Į slaugos skyrius

Kreipimosi tvarka

    • Atvykę stacionariniam gydymui, pacientai kreipiasi į Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių.
    • Su savimi turi turėti: gydytojo siuntimą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą, vaiko gimimo liudijimą.
    • Nedirbantys asmenys turi turėti kvitus patvirtinančius sumokėtas privalomojo draudimo įmokas arba dokumentus patvirtinančius, kad pacientai draudžiami valstybės lėšomis (pensininko, invalido, moksleivio ar studento, galiojantį darbo biržos pažymėjimą ir t.t.).
    • Atvykus be gydytojo siuntimo arba atvežtus GMP, apie gydymosi stacionare būtinumą sprendžia Priėmimo – skubiosios pagalbos skyriaus vedėjas arba budintis gydytojas.
    • Pacientai, atvykstantys gydytojų specialistų konsultacijoms, kreipiasi į Konsultacijų poliklinikos registratūrą. Su savimi būtina turėti: asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, gydytojo siuntimą, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą, vaiko gimimo liudijimą, sveikatos draudimo pažymėjimą arba dokumentus patvirtinančius, kad yra draudžiami valstybės lėšomis (pensininko, invalido, moksleivio ar studento pažymėjimus, galiojantį darbo biržos pažymėjimą) ar patys moka savanoriškojo sveikatos draudimo įmokas.
    • Konsultacijų poliklinikos ne darbo metu, gydytojai specialistai skubos tvarka konsultuoja pacientus Priėmimo – skubiosios pagalbos skyriuje.
    • Teikiant būtinąją pagalbą, gydytojo siuntimas neprivalomas. Būtinosios pagalbos tvarką bei mastą reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004m. Balandžio 8d. Įsakymu Nr. V-208 patvirtinta „Būtinosios pagalbos paslaugų teikimo tvarka bei mastas“.
Būtinoji medicinos pagalba
Būtinosios pagalbos apimtį ir kategorijas nustato pacientą apžiūrėjęs gydytojas, vadovaudamasisLietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr.V-208 ir galiojančiomis jo redakcijomis.
Būtinoji pagalba teikiama nemokamai:
• visiems nuolatiniams šalies gyventojams, neatsižvelgiant į jų draustumą;
• laikinai Lietuvos Respublikoje gyvenantiems ir teisėtai dirbantiems užsieniečiams;
• ES/EEB šalių piliečiams, laikinai viešintiems mūsų šalyje, pateikus jų draustumą patvirtinančius dokumentus – galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK) arba vieną iš E formos (E 111, E 106, E 121) pažymų, arba kitą galiojančią sveikatos draudimo sutartį;
• užsieniečiams, ne ES/EEB šalių piliečiams, laikinai viešintiems mūsų šalyje, pateikus galiojančią sveikatos draudimo sutartį.
Gydytojui nustačius, kad paciento būklė neatitinka būtinosios pagalbos kriterijų ir jis neturi siuntimo, sveikatos priežiūros paslaugos yra mokamos.

VšĮ Tauragės ligoninė

V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė
+370 446 62700

Konsultacijų poliklinika

Jūros g. 5, Tauragė
+370 446 62747; +370 698 57768

Psichiatrijos skyrius

Prezidento g. 7, Tauragė
+370 446 59846

Slaugos, palaikomojo gydymo ir paliatyviosios slaugos skyrius

+370 446 61401