V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė.
Įstaigos kodas 179761936 tel. +370 446 62700
Neįgaliesiems V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė. Įstaigos kodas 179761936
Svetainė Lietuvių kalbaSvetainė Angliškai
info@tauragesligonine.lt Pranešk apie nusižengimus
Registracija: Telefonu Internetu Į slaugos skyrius

Lankymo tvarka

PACIENTŲ LANKYMO TVARKA     

□     Pacientą galima lankyti kasdien 10:00 – 12:00 val. ir 16:00 - 19:00 val.
□     Anesteziologijos reanimacijos skyriuje – kasdien tik suderinus su skyriaus gydytoju 11:00 – 12:00 val. ir 17:00 – 18:00 val. 
□     Lankymo trukmė  ne ilgiau kaip 20 min.
□     Pacientą lankyti gali asmenys: neturintys ūmių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamų ligų požymių (pvz.: karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, vėmimas, viduriavimas ir kt.).
□     Neblaivūs ar kitaip apsvaigę lankytojai į ligoninę neįleidžiami.

 

LANKYTOJAI PRIVALO LAIKYTIS ŠIŲ TAISYKLIŲ
□      Į skyriaus patalpas, palatas eiti be viršutinių lauko rūbų (paltų, striukių ir pan.).
□      Dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (medicinines kaukes arba respiratorius). 
□     Dezinfekuoti rankas prie įėjimo į skyrių.
□     Vienu metu leidžiama lankyti tik vienam lankytojui. 
□     Gydytojų vizitacijų ir palatoje atliekamų procedūrų metu išeiti iš palatos.
□     Vykdyti ligoninės personalo nurodymus.
□     Laikytis rimties ir ligoninės nustatytos tvarkos.
□     Pagarbiai ir deramai elgtis su ligoninės personalu ir pacientais.
□     Užtikrinti, kad pacientams atnešti maisto produktai būtų švieži.
 
LANKYTOJAMS DRAUDŽIAMA

□     Pacientui nešti alkoholinius gėrimus, psichotropines ir kitas psichiką veikiančias medžiagas.  
□     Fotografuoti, filmuoti ir/ar daryti garso įrašus apie ligoninės personalą ir kitus pacientus.

 

LANKYTOJAMS REKOMENDUOJAMA
□     Pacientui ir jų lankytojui išlaikyti saugų 2 metrų atstumą.
□     Pacientą lankyti tik artimiesiems – sutuoktiniui, sugyventiniui (partneriui), tėvams (įtėviams), broliams (įbroliams) ir seserims (įseserėms), vaikams (įvaikiams), vaikaičiams, seneliams. 

 

Ši tvarka parengta vadovaujantis VšĮ Tauragės ligoninės direktoriaus patvirtintu Pacientų lankymo tvarkos aprašu, 2022 m. gegužės 12 d. 
 

VšĮ Tauragės ligoninė

V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė
+370 446 62700

Konsultacijų poliklinika

Jūros g. 5, Tauragė
+370 446 62747; +370 698 57768

Psichiatrijos skyrius

Prezidento g. 7, Tauragė
+370 446 59846

Slaugos, palaikomojo gydymo ir paliatyviosios slaugos skyrius

+370 446 61401