V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė.
Įstaigos kodas 179761936 tel. +370 446 62700
Neįgaliesiems V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė. Įstaigos kodas 179761936
Svetainė Lietuvių kalbaSvetainė Angliškai
info@tauragesligonine.lt Pranešk apie nusižengimus
Registracija: Telefonu Internetu

-Gydymo taryba

Sudėtis

 

Gydymo tarybos pirmininkas – Ortopedijos-traumatologijos skyriaus, gydytojas ortopedas – traumatologas Tomas Lingaitis;

Gydymo tarybos pirmininko pavaduotojas - Radiologijos skyriaus vedėjas, gydytojas radiologas Saulius Jančys.

Gydymo tarybos nariai:

Anesteziologijos-reanimacijos skyriaus, gydytoja anesteziologė – reanimatologė Asta Mizgaitienė;

Akušerijos-ginekologijos skyriaus, gydytojas akušeris – ginekologas Almantas Urbonavičius;

Chirurgijos skyriaus, gydytojas chirurgas Žydrūnas Gečas;

Fizinės medicinos-reabilitacijos skyriaus, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja – Jūratė Leskauskaitė;

Geriatrijos skyriaus vedėja, vidaus ligų gydytoja Daiva Drapanauskaitė;

Klinikinės diagnostikos laboratorijos vedėja, medicinos biologė Vaida Bakšienė;

Konsultacijų poliklinikos, gydytoja otorinolaringologė Donata Dargelienė;

Nervų ligų skyriaus vedėja, gydytoja neurologė Vitalija Cholomskienė;

Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus vedėjas, vidaus ligų gydytojas Tomas Kalvaitis;

Psichiatrijos skyriaus vedėjas, gydytojas psichiatras Tomas Dereškevičius;

Slaugos, palaikomojo gydymo ir paliatyviosios slaugos skyriaus vedėjas, šeimos gydytojas Robertas Didžgalvis;

Skaudvilės padalinio, medicinos gydytojas Lukas Mikelionis;

Vaikų ligų skyriaus vedėja, vaikų ligų gydytoja Irena Burmistrovienė;

Vidaus ligų skyriaus vedėja, vidaus ligų gydytoja Ernesta Klanauskaitė.

 

Uždaviniai ir funkcijos

 

Pagrindinis gydymo tarybos uždavinys yra kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo užtikrinimas ir gerinimas.

Vykdydama pagrindinį uždavinį, gydymo taryba atlieka šias funkcijas:

  • svarsto asmens sveikatos priežiūros organizavimo ir tobulinimo klausimus;

  • periodiškai rengia klinikines konferencijas;

  • svarsto naujų asmens sveikatos priežiūros technologijų įsigijimo klausimus;

  • teikia rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus Ligoninės direktoriui;

  • svarsto kitus klausimus, susijusius su Ligoninės veikla;

  • svarsto klausimus Ligoninės direktoriaus teikimu

VšĮ Tauragės ligoninė

V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė
8 446 62700

Konsultacijų poliklinika

Jūros g. 5, Tauragė
8 446 62747; 8 698 57768

Psichiatrijos skyrius

Prezidento g. 7, Tauragė
8 446 59846

Slaugos, palaikomojo gydymo ir paliatyviosios slaugos skyrius

8 446 61401