V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė.
Įstaigos kodas 179761936 tel. +370 446 62700
Neįgaliesiems V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė. Įstaigos kodas 179761936
Svetainė Lietuvių kalbaSvetainė Angliškai
info@tauragesligonine.lt Pranešk apie nusižengimus
Registracija: Telefonu Internetu

-Medicinos etikos komisija

Sudėtis

Medicinos etikos komisijos pirmininkas, Vaikų ligų gydytoja, gydytoja neonatologė Irena Burmistrovienė (el.p. i.burmistroviene@tauragesligonine.lt )

Medicinos etikos komisijos pirmininko pavaduotojas,  Gydytoja akušerė ginekologė, Asta Verumbickienė

Medicinos etikos sekretorius, Vidaus medicininio audito grupės vadovas,  Jolanta Lingaitienė ( el.p. jolanta.lingaitiene@tauragesligonine.lt )

Medicinos etikos komisijos nariai:

Tomas Dereškevičius, gydytojas psichiatras

Jūratė Šležienė, Nervų ligų skyriaus vyresn. slaugytoja

Lina Paulikienė, operacinės slaugytoja

Inga Šnarskytė, Radiologijos sk. vyresn. technologė

Sandra Kimutienė, Anesteziologijos reanimacijos sk. slaugytojo padėjėja

Kristina Galbuogienė, socialinė darbuotoja

Gintarė Skrodlienė, teisininkė, personalo specialistė

Uždaviniai ir funkcijos

 

Medicinos etikos komisija įgyvendindama Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 35 straipsnio 1 dalimi pavestus veiklos uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  • priima ir teikia Ligoninės administracijai rekomendacijas medicinos etikos klausimais, sprendžia iškilusius ginčus, konfliktines situacijas tarp sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų ar pacientų atstovų, įgaliotų pagal įstatymą arba pavedimą, nagrinėja Ligoninės sveikatos priežiūros specialistų tarpusavio elgesio ir etikos klausimus;
  • dalyvauja Ligoninės administracijos darbe sprendžiant medicinos etikos klausimus;
  • suteikia žinių ir informacijos, veda mokymus Ligoninės sveikatos priežiūros specialistams, kitiems darbuotojams, konsultuoja ir informuoja pacientus medicinos etikos klausimais;
  • teikia rekomendacijas informuoto paciento sutikimo, informacijos apie pacientą konfidencialumo, paciento teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą apsaugos klausimais;
  • teikia rekomendacijas apie etiškai tinkamą ir teisingą pacientų atranką gydyti, kai įstaigos galimybės yra ribotos;
  • teikia rekomendacijas gyvenimo pradžios ir pabaigos etinių kolizijų atvejais; 
  • dalyvauja rengiant Ligoninės teisės aktus bei kitus vidaus dokumentus ir vertina juos medicinos etikos požiūriu;
  • medicinos etikos požiūriu vertina Ligoninės gydytojų parengtus ligų diagnostikos ir gydymo protokolus, pagal kuriuos pacientams išgydyti, išgelbėti ar pratęsti jų gyvybę būtų skiriami nauji moksliškai pagrįsti, bet dar nustatyta tvarka neįregistruoti vaistai, naudojami neaprobuoti profilaktikos, diagnostikos bei gydymo metodai ir naujos medicinos priemonės, ir pritaria arba nepritaria šiems protokolams;
  • medicinos etikos požiūriu vertina ligų diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašuose, metodikose ir protokoluose nenumatytą gydymą, taikomą Ligoninės sveikatos priežiūros specialistų pacientams išgydyti, išgelbėti ar pratęsti jų gyvybę, kai skiriami nauji moksliškai pagrįsti, bet nustatyta tvarka neįregistruoti vaistai, naudojami neaprobuoti profilaktikos, diagnostikos bei gydymo metodai ir naujos medicinos priemonės, ir jam pritaria arba nepritaria;
  • nagrinėja skundus, priima sprendimus, nutarimus, kitus dokumentus.

 

VšĮ Tauragės ligoninė

V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė
8 446 62700

Konsultacijų poliklinika

Jūros g. 5, Tauragė
8 446 62747; 8 698 57768

Psichiatrijos skyrius

Prezidento g. 7, Tauragė
8 446 59846

Slaugos, palaikomojo gydymo ir paliatyviosios slaugos skyrius

8 446 61401