V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė.
Įstaigos kodas 179761936 tel. +370 446 62700
Neįgaliesiems V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė. Įstaigos kodas 179761936
Svetainė Lietuvių kalbaSvetainė Angliškai
info@tauragesligonine.lt Pranešk apie nusižengimus
Registracija: Telefonu Internetu

-Stebėtojų taryba

Sudėtis

Stebėtojų tarybos pirmininkas – Gintarė Rakauskienė, Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorė.

Stebėtojų tarybos nariai:

Inga Cechanovičienė, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus vedėja;

Donatas Keršis, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Teisės skyriaus vedėjas;

Aušra Kulikauskienė, Tauragės rajono savivaldybės mero patarėja;

Andrius Burmistrovas, pagal Darbo kodeksą veikiantis darbuotojų atstovas, Lietuvos gydytojų sąjungos Tauragės filialo pirmininkas.

 

Uždaviniai ir funkcijos

Stebėtojų taryba yra kolegialus organas, Ligoninės veiklos viešumui užtikrinti.

Stebėtojų taryba atlieka šias funkcijas:

  • užtikrina Ligoninės veiklos viešumą;
  • pataria Ligoninės dalininkams Ligoninės veiklos klausimais;
  • išklauso ir įvertina Ligoninės direktoriaus parengtą metinės veiklos ataskaitą;
  • stebėtojo teisėmis dalyvauja Ligoninės organizuotame konkurse Ligoninės skyrių / padalinių vedėjų / vadovų pareigoms užimti ir pareikšti savo nuomonę Ligoninės dalininkams;
  • Ligoninės darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką;
  • vykdo kitas funkcijas, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

 

VšĮ Tauragės ligoninė

V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė
8 446 62700

Konsultacijų poliklinika

Jūros g. 5, Tauragė
8 446 62747; 8 698 57768

Psichiatrijos skyrius

Prezidento g. 7, Tauragė
8 446 59846

Slaugos, palaikomojo gydymo ir paliatyviosios slaugos skyrius

8 446 61401