V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė.
Įstaigos kodas 179761936 tel. +370 446 62700
Neįgaliesiems V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė. Įstaigos kodas 179761936
Svetainė Lietuvių kalbaSvetainė Angliškai
info@tauragesligonine.lt Pranešk apie nusižengimus
Registracija: Telefonu Internetu Į slaugos skyrius

-Stebėtojų taryba

Sudėtis

Stebėtojų tarybos pirmininkas – Gintarė Rakauskienė, Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorė.

Stebėtojų tarybos nariai:

Inga Cechanovičienė, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus vedėja;

Donatas Keršis, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Teisės skyriaus vedėjas;

Andžela Jakienė, Tauragės rajono savivaldybės vicemerė;

Vaida Kisielienė, pagal Darbo kodeksą veikiantis darbuotojų atstovas, bendrosios praktikos slaugytoja.

 

Uždaviniai ir funkcijos

Stebėtojų taryba yra kolegialus organas, Ligoninės veiklos viešumui užtikrinti.

Stebėtojų taryba atlieka šias funkcijas:

  • užtikrina Ligoninės veiklos viešumą;
  • pataria Ligoninės dalininkams Ligoninės veiklos klausimais;
  • išklauso ir įvertina Ligoninės direktoriaus parengtą metinės veiklos ataskaitą;
  • stebėtojo teisėmis dalyvauja Ligoninės organizuotame konkurse Ligoninės skyrių / padalinių vedėjų / vadovų pareigoms užimti ir pareikšti savo nuomonę Ligoninės dalininkams;
  • Ligoninės darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką;
  • vykdo kitas funkcijas, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

 

VšĮ Tauragės ligoninė

V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė
+370 446 62700

Konsultacijų poliklinika

Jūros g. 5, Tauragė
+370 446 62747; +370 698 57768

Psichiatrijos skyrius

Prezidento g. 7, Tauragė
+370 446 59846

Slaugos, palaikomojo gydymo ir paliatyviosios slaugos skyrius

+370 446 61401