V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė.
Įstaigos kodas 179761936 tel. +370 446 62700
Neįgaliesiems V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė. Įstaigos kodas 179761936
Svetainė Lietuvių kalbaSvetainė Angliškai
info@tauragesligonine.lt Pranešk apie nusižengimus
Registracija: Telefonu Internetu Į slaugos skyrius

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija
Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės (toliau – Ligoninė) administracija yra suinteresuota, kad Ligoninėje nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimas, ir kitos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą). Už šiuos korupcinio pobūdžio veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Ligoninės administracija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Pranešk apie korupciją!!!
Ligoninė siekia užtikrinti kuo kokybiškesnę, skaidresnę pacientų sveikatos priežiūrą, t. y. kad sveikatos priežiūros paslaugos Ligoninėje būtų teikiamos visiems pacientams, neišskiriant jų teisinės, socialinės padėties, neįgalumo, lyties, tikėjimo, įsitikinimų, amžiaus ar kitų savybių, ugdyti gydytojų profesinį objektyvumą, nešališkumą, sąžiningumą nepriimti jokių tiesioginių ar netiesioginių dovanų. 

Ligoninė, siekdama mažinti ir šalinti korupcijos apraiškas skatina visuomenę būti pilietiškais bei pranešti apie korupciją. Apie galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitas tapataus pobūdžio teisės pažeidimus galite informuoti ligoninės pasitikėjimo telefonu +370 683 32897 darbuotoją, atsakingą už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės ( https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f72f0a1008b711e4adf3c8c5d7681e73/asr )

Taip pat apie galimą korupcijos atvejį (-us) Ligoninėje galite pranešti Sveikatos apsaugos ministerijai:
•    raštu (ant voko būtina nurodyti – asmeniškai ministrui arba Korupcijos prevencijos skyriaus vedėjui, Sveikatos apsaugos ministerija, Vilnius, Vilniaus g. 33),
•    Sveikatos apsaugos ministerijos nemokamo informavimo telefonu 8 800 66 004,
•    Sveikatos apsaugos ministerijos priimamojo telefonu Vilniuje (0 5) 268 51 10, 268 51 08 (darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val., išskyrus penktadienį – nuo 8 val. iki 15 val. 45 min.),
•    elektroniniu paštu korupcija@sam.lt

Kreipiantis raštu pageidautina nurodyti:
•    vardą, pavardę;
•    gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti);
•    ligoninės darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas ir ligoninės pavadinimą;
•    skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes.

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į Sveikatos apsaugos ministerijos Antikorupcijos ir atitikties skyrių, priimami Sveikatos apsaugos ministerijoje, Vilniuje, Vilniaus g. 33, 224 kabinetas (telefonai: 2053373, 2053627, 2661477).
Ligoninės administracija atkreipia gyventojų dėmesį, kad nei ligoninė, nei Sveikatos apsaugos ministerija neturi teisės ir įgaliojimų tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Tokias teises turi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT). STT atskleidžia ir tiria Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: kyšininkavimą (225 straipsnis), tarpininko kyšininkavimą (226 straipsnis), papirkimą (227 straipsnis), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 straipsnis), tarnybos pareigų neatlikimą (229 straipsnis) ir kitas STT įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje įvardytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

STT apie korupciją galima pranešti:
•    raštu
•    palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą „praneškite apie korupciją/palikite pranešimą čia“ ar paspaudus judantį informacinį skydelį „Tu gali sumažinti korupciją“
•    visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (0 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis)
•    elektroniniu paštu pranesk@stt.lt
•    faksu (0 5) 266 3307

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje, esančiame Vilniuje, A. Jakšto g. 6 arba STT teritoriniuose padaliniuose:
•    Kaune, Spaustuvininkų g. 7;
•    Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22;
•    Šiauliuose, Vilniaus g. 140;
•    Klaipėdoje, Pilies g. 12A.

VšĮ Tauragės ligoninė

V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė
+370 446 62700

Konsultacijų poliklinika

Jūros g. 5, Tauragė
+370 446 62747; +370 698 57768

Psichiatrijos skyrius

Prezidento g. 7, Tauragė
+370 446 59846

Slaugos, palaikomojo gydymo ir paliatyviosios slaugos skyrius

+370 446 61401